Ωράριο λειτουργίας από 16/11/2020 και μέχρι την λήξη του Lockdown