Τι πρέπει να προσέξουμε για την επιλογή κλιματιστικού

Τι πρέπει να προσέξουμε για την επιλογή κλιματιστικού

Η επιλογή του σωστού κλιματιστικού παίζει μεγάλο ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιλέγοντας μικρότερη μονάδα από την απαιτούμενη, αναγκάζουμε την κλιματιστική μονάδα να λειτουργεί περισσότερες ώρες με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος.

Επίσης, επιλέγοντας μεγαλύτερη μονάδα από αυτήν που χρειάζεται ο χώρος, αναγκάζουμε την μονάδα να υπολειτουργεί.
Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, δεν επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας.

Η σωστή επιλογή ενός κλιματιστικού πρέπει να περιλαμβάνει :

  • Την απαιτούμενη ισχύ σε BTU/h (ή Watt)
  • Αν υπάρχει τεχνική υποστήριξη από την αντιπροσωπεία
  • Να περιέχει οικολογικό ψυκτικό υγρό
  • Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα φίλτρων αέρα
  • Να λειτουργεί οικονομικά (ενεργειακή κλάση Α)
  • Να λειτουργεί αθόρυβα
  • Να έχει πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς και να φέρει το σήμα CE.Κατηγορίες