Ηλιοθερμικό σύστημα για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις

Ηλιοθερμικό σύστημα για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις

Ηλιοθερμικό  σύστημα   allSTOR   της  Vaillant  Γερμανίας

Το  απόλυτο  σύστημα  θέρμανσης  και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης είναι  το ηλιοθερμικό  σύστημα allSTOR   της  Vaillant

Προσφέρει  θέρμανση για τον χειμώνα  και ζεστό νερό για ολόκληρο τον χρόνο.

Αποτελείται  από  επιλεκτικούς συλλέκτες  auroTHERM  οι  οποίοι συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία , τον ταμιευτήρα ( δοχείο)  διαστρωμάτωσης  VRS  το  οποίο αποθηκεύει την  θερμότητα, τον ηλιακό σταθμό VMS  ο οποίος  μεταφέρει  την θερμότητα  από τους συλλέκτες  στον ταμιευτήρα  και τον σταθμό παραγωγής  ζεστού νερού χρήσης  VMW  ο οποίος παράγει  το ζεστό νερό χρήσης  από το νερό που έχει αποθηκευτεί στον ταμιευτήρα.

Το σύστημα  allSTOR  είναι ένα πολύ μελετημένο σύστημα από τον κορυφαίο  κατασκευαστή  στα συστήματα  θέρμανσης, την Vaillant  Γερμανίας

Η Ηλιακή ενέργεια είναι δωρεάν και ως εκ τούτου η  εξοικονόμηση ενέργειας που μπορείτε  να επιτύχετε  με ένα ηλιοθερμικό σύστημα μπορεί  να είναι απεριόριστη.

Παρά  ταύτα, ένα ηλιοθερμικό σύστημα για να είναι  αποδοτικό και ως προς το κόστος κτήσης  του, πρέπει  να  καλύπτει  ένα μέρος και όχι  το σύνολο των αναγκών  θέρμανσης. Κατά  συνέπεια χρειάζεται συμπλήρωση  από ένα άλλο σύστημα θέρμανσης  π χ εάν υπάρχει ήδη  εγκατεστημένος λέβητας  τότε μπορεί  αυτός κάλλιστα να παίξει  τον  ρόλο της συμπληρωματικής πηγής .

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  • Ταμιευτήρας θερμοκρασιακής διαστρωμάτωσης για το συνδυασμό διαφόρων πηγών ενέργειας, όπως ηλιακή, γεωθερμική, αέριο, πετρέλαιο, βιομάζα, αντλίες θερμότητας
  • Υγιεινή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω του σταθμού παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (VPM W)
  • Παραλαβή ηλιακής θερμικής ενέργειας μέσω ηλιακού σταθμού (VPM S)
  • 5 είσοδοι/ έξοδοι για την ενσωμάτωση του ηλιακού σταθμού και του σταθμού παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (μόνο στο allSTOR exclusive)

Εξοπλισμός

  • Ταμιευτήρας διαστρωμάτωσης θέρμανσης από χάλυβα με εξωτερική επίστρωση κατά της σκουριάς
  • Νέα υψηλής απόδοσης θερμομόνωση (140 – 200mm)
  • Νέα ενσωματωμένη βάση στήριξης για καλύτερο επίπεδο μόνωσης
  • Διάφραγμα διαχωρισμού του δοχείου για αποτελεσματικότερη διαστρωμάτωση (μόνο στο allSTOR exclusive)
  • Νέα ειδικά σχεδιασμένη εσωτερική διαμόρφωση των διαχυτών για την αποφυγή των στροβιλισμών στο δοχείο
  • 8 κυάθια αισθητήρων και 10 είσοδοι/έξοδοι (15 allSTOR exclusive) για ξεχωριστές ζώνες ταμιευτήρα

 



Κατηγορίες