Ηλεκτροστατικός Διαλύτης Αλάτων (για παροχή νερού <3 m³/h) AQUA 2000

Ηλεκτροστατικός Διαλύτης Αλάτων (για παροχή νερού <3 m³/h) AQUA 2000

Τοποθετείται εύκολα στην κεντρική παροχή του νερού, αμέσως μετά τον μετρητή και χωρίς να μεταβάλλει την ποιότητα του νερού, αποτρέπει τις επικαθίσεις αλάτων προστατεύοντας μόνιμα από τα άλατα ολόκληρη την υδραυλική εγκατάσταση: Σωληνώσεις, Πλυντήρια, Λέβητες, Θερμοσίφωνες, Βραστήρες νερού, Μπέκ (ποτίσματος), Αντλιοστάσια, Πισίνες, Υδρομασάζ, Ενυδρεία και όλες τις υδραυλικές συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο.

  • Το Aquaδιαλύει και τις ήδη υπάρχουσες επικαθίσεις αλάτων στα παλιά δίκτυα .
  • Εφαρμόζεται σε σωληνώσεις από: χαλκό, σίδερο, χάλυβα, ακόμα και από πλαστικό.
  • Απαραίτητη σε: κατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια και άλλες υδροεφαρμογές για την προστασία από τις επιζήμιες επικαθίσεις αλάτων και την αποτελεσματικότερη απόδοση των απορρυπαντικών.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Η δημιουργία των αλάτων αρχικά γίνεται από τον σχηματισμό μικροσωματιδίων ανθρακικού ασβεστίου σε διασπορά στο νερό(αιωρούμενα – αόρατα). Συνεχίζει με την συσσωμάτωσή τους, που οδηγεί στη καθίζησή και καταλήγει στην συσσώρευση και στον μετασχηματισμό τους σε σκληρό πουρί, στις σωληνώσεις και στις υδραυλικές συσκευές, βρύσες, πλυντήρια, βραστήρες κτλ. To Aqua 2000 λειτουργεί με την δημιουργία ενός παλμικού ηλεκτροστατικού πεδίου υψηλής συχνότητας (700-14000Hz). Το Aqua 3000 & 5000 λειτουργούν με συνδυασμό ηλεκτροστατικού & ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Με αυτό τον τρόπο το Aqua: Αποτρέπει την συσσωμάτωση των μικροσωματιδίων των αλάτων, και συνεπώς τα εμποδίζει να επικαθίσουν και να σχηματίσουν σκληρό πουρί δηλαδή τα διατηρεί σε αιωρούμενη μορφή. Διασπά τα μεγαλύτερα σωματίδια αλάτων σε μικρότερα, με την επίδραση του παλμικού ηλεκτροστατικού ή του συνδυασμού παλμικού ηλεκτροστατικού – ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, εξαναγκάζοντάς τα σε συγκρούσεις μεταξύ τους αλλά και με διάφορα κατιόντα μετάλλων.

Συνεπώς το Aqua δεν επιδρά χημικά στο νερό, δεν μεταβάλλει τη γεύση και τις ιδιότητες του νερού, αντίθετα ελαττώνει την επιφανειακή τάση του νερού, γεγονός που επιτρέπει να “δουλεύουν” αποτελεσματικότερα τα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά. Γι’ αυτό το Aqua είναι απόλυτα φιλικό στο περιβάλλον.

Το Aqua διαφέρει από τον αποσκληρυντή διότι ο αποσκληρυντής μεταβάλλει το νερό από σκληρό σε μαλακό.

Το Aqua επίσης πετυχαίνει την σταδιακή διάλυση των παλαιών επικαθίσεων του ανθρακικού ασβεστίου σε ευδιάλυτο όξινο ανθρακικό άλας, αλλά και την αποκόλλησή τους από τα τοιχώματα των σωληνώσεων, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση των σωληνώσεων από το σκληρό πουρί σε χρονικό διάστημα από 1 έως 6 μήνες λειτουργίας, ανάλογα με την σκληρότητα του νερού και το μέγεθος των αρχικών επικαθιμένων αλάτων στις σωληνώσεις.Κατηγορίες